Du er her:

Klima


KlimaKlimaændringer er noget vi allerede nu oplever med stigende temperaturer, stigende havvandstand, stigende grundvand og hyppigere skybrud. Da kloaknettet og Tårnby Renseanlæg ikke er dimensioneret til de øgede vandmængder, kan dette resulterer i opstuvning og oversvømmelser i lokalområdet.

I stedet for at lede regnvand i kloakken er der derfor god grund til enten at nedsive det til grundvandsdannelse eller at aflede og udnytte det som en værdifuld ressource.

 

TÅRNBYFORSYNING mener at indsatsen i arbejdet med den øgede nedbørs mængde kan ske efter nedenstående principper:

 

  • Minimer nedbør – gennem den generelle klimaindsats, skal man arbejde på at undgå de voldsomme regnskyl
  • Begræns omfanget af nedbør, der er et problem ved f.eks. at undgå befæstede arealer.
  • Udnyt nedbøren - ved LUR, hvor man kan genanvende regnvandet til toiletskyl, tøjvask, havevanding og bilvask
  • Afled nedbøren - ved LAR, hvor man leder vandet hen i områder, hvor det ikke skader bygninger og lignende men endda måske kan give merværdi
  • Rens nedbøren. - Der vil altid være noget man ikke kan udnytte eller aflede, og dette skal naturligvis behandles ordentligt f.eks. igennem kloakkerne til renseanlægget. Dette kræver imidlertid større rør og større kapacitet på renseanlægget.

 

Læs mere i vores notat om Vandets hierarki.