• Vandetsvej

    Vandets vej er et formidlingsprojekt, hvor børn og unge i Tårnby Kommune aktivt involveres i at fortælle historierne om vandets forunderlige vej.  • Spildevand

    Her kan du bl.a. finde oplysninger om, hvad der ikke må komme i kloaken.


Nyheder25

nov

Ledningsbrud på Saltværksvej

På grund af et ledningsbrud ud for Saltværksvej 53...

Læs mere

24

okt

Status på Vestamager fredag den 24. oktober

Vandstanden i de sidste pumpestationer på Vestamag...

Læs mere

Her graver vi

Ved Bryggergården
TÅRNBYFORSYNING Varme A/S vil i løbet af september og oktober lægge nye fjernvarmerør langs Bryggergården og havnekajen. Der vil derfor blive gravet og "rodet" lidt med rør, jord m.v.

Christen Kolds Alle og Ryslinge Alle
I september måned starter udskiftningen af alle de gamle vandledninger i Christen Kolds Alle og Ryslinge Alle 3-13. Arbejdet forventes færdig ultimo november. 
-
Tømmerupvej 174-212 og Nøragermindvej 1-6

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S vil midt i september opstarte kloakering af ejendommene på Tømmerupvej 174-212 og Nøragermindvej 1-6.

Arbejdet forventes afsluttet i februar 2015.

 
Amager Strandvej

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S vil i løbet af oktober opstarte nyanlæg af en større regnvandsledning, som skal krydse Amager Strandvej lige nord for Søvænget.

 

Ledningen er en del af klimasikringen i Kastrup. Arbejdet strækker sig frem til december 2014.

Driftstatus


Driftstatus fra TÅRNBYFORSYNING på SMS
Tilmeld dig her

MålerudskiftningBestil tid til at få udskiftet din vandmåler.
Dit målernr. skal være på 8 cifre. Er dit målernr. kun på 5 cifre indtastes 000 foran.
 
Til Målerudskiftning