• Vandetsvej

    Vandets vej er et formidlingsprojekt, hvor børn og unge i Tårnby Kommune aktivt involveres i at fortælle historierne om vandets forunderlige vej.  • Spildevand

    Her kan du bl.a. finde oplysninger om, hvad der ikke må komme i kloaken.


Nyheder1

dec

Telefoner

...

Læs mere

25

nov

Ledningsbrud på Saltværksvej

På grund af et ledningsbrud ud for Saltværksvej 53...

Læs mere

Her graver vi

Ved Bryggergården
TÅRNBYFORSYNING Varme A/S vil i løbet af september og oktober lægge nye fjernvarmerør langs Bryggergården og havnekajen. Der vil derfor blive gravet og "rodet" lidt med rør, jord m.v.

Højskole Alle 

Udskiftning af de gamle vandledninger er flyttet videre til Højskole Alle, hvor der graves på strækningen fra nr. 39 - 75. Arbejdet forventes færdig ultimo januar. 
-
Tømmerupvej 174-212 og Nøragermindvej 1-6

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S vil midt i september opstarte kloakering af ejendommene på Tømmerupvej 174-212 og Nøragermindvej 1-6.

Arbejdet forventes afsluttet i februar 2015.

 
Amager Strandvej

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S vil i løbet af oktober opstarte nyanlæg af en større regnvandsledning, som skal krydse Amager Strandvej lige nord for Søvænget.

 

Ledningen er en del af klimasikringen i Kastrup. Arbejdet strækker sig frem til december 2014.

Driftstatus


Driftstatus fra TÅRNBYFORSYNING på SMS
Tilmeld dig her

MålerudskiftningBestil tid til at få udskiftet din vandmåler.
Dit målernr. skal være på 8 cifre. Er dit målernr. kun på 5 cifre indtastes 000 foran.
 
Til Målerudskiftning